STM32 mikrovezérlők programozása STM32CubeIDE környezetben

Ez az előadássorozat haladó elektronikai jártasságot, mikrovezérlő programozási tapasztalatot és alapfokú angol nyelvtudást feltételez.

  • A kiválasztott mikrovezérlő kártyák bemutatása
  • Az ARM Cortex-M 32 bites mikrovezérlők felépítése, jellemzői
  • Az STM32CubeIDE integrált fejlesztői környzet bemutatása
  • Digitális és analóg I/O kezelése
  • Időzítők/számlálók, programmegszakítás
  • Kommunikáció (UART, SPI, I2C)
  • DMA - közvetlen memória elérés
  • USB - eszközosztályok megvalósítása (HID, VCOM, Keyboard)
  • FatFs - filerendszer kezelés SD kártyán
  • FreeRTOS - többfeladatos rendszer használata

Előadások a 2020/2021-es tanévben

Ezen a tanfolyamon STM32 mikrovezérlő C nyelvű programozásával ismerkedtünk meg, a gyárilag támogatott és ingyenes STM32CubeIDE fejlesztői környezet és a HAL (hardverabsztakciós réteg) firmware programkönyvtárak használatával. Kísérleti áramkör gyanánt a "Blue Pill" néven közismert STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3) mikrovezérlővel szerelt kártyát, valamint az STM32F446RET6 (ARM Cortex-M4F) mikrovezérlővel szerelt NUCLEO-F446RE kártyát használjuk

1. Az STM32CubeIDE alapok, I/O műveletek (2020. szeptember 10.)   előadásvázlat mintaprogramok

2. HAL GPIO függvények, külső megszakítások (2020. szeptember 24.)   előadásvázlat mintaprogramok video

3. Aszinkron soros kommunikáció (UART) (2020. október 22.)   előadásvázlat mintaprogramok video

4. Analóg digitális átalakító (ADC) (2020. november 5.)   előadásvázlat mintaprogramok video

5. Többcsatornás ADC mérések, DMA használata (2020. december 3.)   előadásvázlat mintaprogramok video

6. Digitál-analóg konverter, egyszerű időzítők (2020. december 17.)   előadásvázlat mintaprogramok video

7. Digitál-analóg konverter - 2. rész (2021. január 22.)   előadásvázlat mintaprogramok video

8. Az I2C kommunikációs csatorna - 1. rész (2021. február 4.)   előadásvázlat mintaprogramok video

9. Az I2C kommunikációs csatorna - 2. rész (2021. február 18.)   előadásvázlat mintaprogramok video

10. Virtuális soros port - az USB CDC eszközosztály (2021. március 18.)   előadásvázlat mintaprogramok video

11. Az USB HID eszközosztály (2021. április 8.)   előadásvázlat mintaprogramok video

12. Az USB HID eszközosztály - 2. rész (2021. április 22.)   előadásvázlat mintaprogramok video

13. USB tömegtároló eszközosztály (MSC) (2021. május 6.)   előadásvázlat mintaprogramok video