STM32 mikrovezérlők programozása STM32CubeIDE környezetben

Ez az előadássorozat haladó elektronikai jártasságot, mikrovezérlő programozási tapasztalatot és alapfokú angol nyelvtudást feltételez.

  • A kiválasztott mikrovezérlő kártyák bemutatása
  • Az ARM Cortex-M 32 bites mikrovezérlők felépítése, jellemzői
  • Az STM32CubeIDE integrált fejlesztői környzet bemutatása
  • Digitális és analóg I/O kezelése
  • Időzítők/számlálók, programmegszakítás
  • Kommunikáció (UART, SPI, I2C)
  • DMA - közvetlen memória elérés
  • USB - eszközosztályok megvalósítása (HID, VCOM, Keyboard)
  • FatFs - filerendszer kezelés SD kártyán
  • FreeRTOS - többfeladatos rendszer használata

Előadások a 2020/2021-es tanévben

Ezen a tanfolyamon STM32 mikrovezérlő C nyelvű programozásával ismerkedtünk meg, a gyárilag támogatott és ingyenes STM32CubeIDE fejlesztői környezet és a HAL (hardverabsztakciós réteg) firmware programkönyvtárak használatával. Kísérleti áramkör gyanánt a "Blue Pill" néven közismert STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3) mikrovezérlővel szerelt kártyát, valamint az STM32F446RET6 (ARM Cortex-M4F) mikrovezérlővel szerelt NUCLEO-F446RE kártyát használjuk

1. Az STM32CubeIDE alapok, I/O műveletek (2020. szeptember 10.)   előadásvázlat mintaprogramok

2. HAL GPIO függvények, külső megszakítások (2020. szeptember 24.)   előadásvázlat mintaprogramok