Az első projekt létrehozása

A fejezet tartalma:

1. Belépés az mbed fejlesztői környezetbe


a) Lépjünk be a https://developer.mbed.org/ címre és bejelentkezés után kattintsunk a jobb felső sarokban található Compiler gombra! A felbukkanó lapon ellenőrizzük a jobb felső sarokban, hogy a FRDM-KL25Z platform van kiválasztva!


1. ábra: Az mbed fejlesztői környezet

b) Ha nem a FRDM-KL25Z platform a kiválasztott, akkor kattintunk a jobb felső sarokban levő gombra és adjuk hozzá a FRDM-KL25Z kártyát a fejlesztői környazatünkhöz, illetve válasszuk ki azt!


2. ábra: Fejlesztői platform hozzáadása, illetve kiválasztása

2. Új projekt létrehozása

Az első projekt létrehozásához kattintsunk a New gombra, vagy válasszuk a New/Program menüpontot! A felbukkanó ablakba írjuk be az új projekt nevét, például: test01, majd kattintsunk az OK gombra! Vegyük észre, hoyg a felbukkanó ablakban lehetőségünk van a projekt sablon (template) megválasztására! Nekünk most az alapértelmezett LED villogtató sablon a tökéletes választás, ezért nem babráljuk el ezt a beállítást.

3. ábra: Új projekt létrehozása

3. A forráskód szerkesztése


A baloldali sávban kattintsunk a main.cpp állomány nevére, hoyg megnyissuk forráskódot a szerkesztéshez!

Ebben az állományban a főprogram forráskódja látható, ami most a projekt sablon egyszerű forráskódját tartalmazza.

A projekt mappa másik eleme az mbed programkönyvtár, amely a mikrovezérlő beindítását végzi és a perifériák kezelésére szolgáló objektumokat és metódusokat biztosítja a számunkra (ebben a programban például ilyen a DigitalOut interfész és a wait() függvény). 

1. lista: A test01/main.cpp  program listája
#include "mbed.h"

DigitalOut myled(LED1);

int main() {
while(1) {
myled = 1;
wait(0.2);
myled = 0;
wait(0.2);
}
}
Minden program elején be kell csatolnunk az mbed.h fejléc állományt, ez biztosítja az mbed programkönyvtár legalapvetőbb függvényeinek elérését.

A deklarációs részben most egy digitális kimenetet adunk meg, melyet a LED1-hez rendelünk hozzá (a FRDM-KL25Z kártya esetében ez amikrovezérlő PTB18 kivezetésének felel meg), s amelyre a továbbiakban myled néven hivatkozunk.

A főprogramban csak egy végtelen ciklus található (a while(1) feltétel mindig teljesül...), amelyben a myled kimenetet felváltva '1', illetve '0' állapotba állítunk, s minden beállítás után 0.2 másodpercig várakozunk.

Végeredményben LED1 kb. 2.5 Hz-es frekvenciával villogni fog.

4. A program lefordítása és letöltése

A program lefordításához kattintsunk a Compile gombra!

Ellenőrző kérdések

  1. Melyik LED (az RGB LED melyik színkomponense) villog az 1. listán látható program futtatásakor?
  2. Melyik LED (az RGB LED melyik színkomponense) villog, ha az 1. listán látható programot úgy módosítjuk, hogy LED1 helyett LED3-at írunk? (A módosítás után természetesen újra le kell fordítani és le kell tölteni a programot a 4. lépésben leírtak szerint!)