Amit kínálunk:

Kezdő szintű tanfolyamok

 • Bevezetés az elektronikába (Elektromosság fogalma, Ohm törvény, Kirchoff törvények, LED-ek, tranzisztorok, egyszerű áramkörök)
 • Logikai áramkörök (Boole algebra, kettes számrendszer, logikai kapuk és hálózatok)
 • Arduino tanfolyam (mikrovezérlő programozás)

Haladó szintű tanfolyamok

 • Arduino tanfolyam
 • Mikrovezérlők programozása (PIC, MSP430, 8051, ARM Cortex-M, PSOC, ESP8266)
 • Vezeték nélküli adatátvitel (WiFi, ZigBee, Bluetooth)
 • Beágyazott rendszerek programozása Lua, microPython, mbed/C++ nyelven

Vegyes témakörű előadások

 • Egyéni projektek bemutatása
 • LabView tanfolyam
 • LEGO robot programozása
 • Robotvezérlés (vonal-, falkövető, akadályelkerülő robot)
 • Android alkalmazások robotvezérléshez

Tananyagok egyéni tanuláshoz

Foglalkozásaink anyagát honlapunkon közzétesszük, azok otthoni tanulásra szabadon felhasználhatók:
 • Előadásvázlatok
 • Oktatóvideók
 • Mintaprogramok
 • Kidolgozott, részletes tananyagok

A korábbi foglalkozások témakörei

Bevezetés az elektronikába

A kezdőknek szóló előadásokban elektronikai alapismereteket nyújtunk, illetve LED-eket és tranzisztorokat tartalmazó egyszerű kapcsolásokat mutatunk be.

A digitális elektronika alapjai

A Boole algebra és a logikai alapkapcsolások (kapuk) bemutatása után egyszerű kombinációs és sorrendi hálózatok tipikus alkalmazásaival ismerkedünk meg.

Arduino tanfolyam

Bevezetés az Arduino mikrovezérlő kártya programozásába. A tanfolyam előadásai rendszerezett ismereteket nyújtanak kezdőknek és haladóknak.

Vegyes témakörű előadások

Haladó projektek, ismeretterjesztő előadások, egy-egy szűkebb terület bemutatása, kitekintés, további lehetőségek bemutatása.

STM32 mikrovezérlők programozása STM32CubeIDE környezetben

Az STM32F103C8 és az STM32F446RE mikrovezérlők bemutatása és programozása az STM32CubeIDE programfejlesztői környezetben.

LabVIEW tanfolyam

A LabVIEW grafikus alkalmazásfejlesztő programcsomag bemutatása, adatgyűjtési feladatok megvalósítása Arduino mikrovezérlő kártya segítségével.

Mikrovezérlő programozás mbed környezetben

A FRDM-KL25Z kártyán keresztül bemutatjuk az ARM Cortex-M0+ mikrovezérlők főbb jellemzőit és programozásukat az mbed környezet felhasználásával.

Mikrovezérlők programozás ARM Keil környezetben

Az ARM Cortex-M mikrovezérlők működését legjobban úgy érthetjük meg, ha adatlap szerint, regiszter szinten programozunk, pl. az ARM Keil fejlesztői környezet felhasználásával.

Újrakonfigurálható eszközök I.

A programozható logikai eszközökben kombinációs, illetve sorrendi logikai hálózatok kialakítására használjuk, melyeket Verilog vagy VHDL nyelven írhatunk le. A tanfolyam mintapéldáit Icarus Verilog szimulátoron és Altera EPM240 CPLD kártyán mutattuk be.

Újrakonfigurálható eszközök II.

A Cypress PSOC 5LP mikrovezérlők az ARM Cortex-M3 CPU-n és a szokásos perifériákon kívül újrakonfigurálható logikai cellákat is tartalmaznak, melyekből speciális perifériákat vagy kiegészítő áramköröket építhetünk. A mintapéldákat CY8CKIT-059 kártyán mutattuk be.