A PICCOLO projekt

A Microchip mikrovezérlői közül elsősorban az USB illesztővel is ellátott PIC18F14K50 működésével és programozásával ismerkedünk meg. Az elsajátított ismereteink azonban a PIC18 mikrovezérlő család többi tagjánál is felhasználhatók, s amennyire időnkből telik, menet közben a "nagyobb testvér", a PIC18F4550 sajátosságaira is kitérünk.

Célkitűzés

Az itt közzétett anyagot nem kötött időtartamú tanfolyamokra, hanem egyéni tanulásra szántam, ahol sem időkeret sem terjedelmi korlátok nem szabnak merev korlátokat a felfedezés és az elmélyült kísérletezés számára.

Az alábbiakban megismerkedünk a PIC18F14K50 és a PIC18F4550 mikrovezérlők felépítésével, sajátosságaival, építünk egy saját "mikroszámítógépet", s megtanuljuk a főbb perifériák kezelését: I/O port, programmegszakítási rendszer, óra/számláló áramkörök. Kommunikálunk a számítógéppel az USB porton, külső áramkörökkel az UART, az SPI és az I2C soros portokon. Analóg jeleket mérünk az ADC-vel és analóg jeleket keltünk külső DAC segítségével. Ha futja a lelkesedésből, akkor a Real Time Operációs Rendszerek (RTOS) világába is ellátogatunk.

A tananyag gondos áttanulmányozása után képes lesz...

Elvárások

Feltételezem, hogy az olvasó legalább elemi jártassággal rendelkezik az elektronika és különösen a digitális elektronika terén. Szükséges, hogy ismerje a számrendszereket (bináris, hexadecimális), s legalább homályos fogalmai legyenek a mikrovezérlők (vagy mikroprocesszorok) felépítéséről, tudja, hogy mit jelent a ROM, RAM, utasításszámláló, veremtár, regiszter, bit, bájt, soros port, vagy hogy mi az a MIPS.

Szerzői jogok

Az itt közzétett tananyag összeállításához forrásként felhasználtam a Mississipi Állami Egyetem oktatói,  R. Reese és J. W. Bruce által írt tanfolyami jegyzetet (ECE3724 course on microprocessors) és mintaprogramokat. Köszönettel tartozom a szerzőknek, amiért jegyzetüket és a kapcsolódó segédanyagokat nyilvánosan közzétették. A jegyzethez további információ, példaprogram gyűjtemény, dokumentáció és video tananyag található a www.reesemicro.com honlapon.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a magyar adaptáció nem egyszerű fordítása a fenti jegyzetnek. A szöveget, az ábrákat és a mintaprogramokat szabadon megváltoztattam céljaimnak és szándékaimnak megfelelően.

Az itt közzétett tananyag tetszőleges célra szabadon felhasználható, azonban közzététele és a terjesztése csak a szerző írásos beleegyzésével történhet.

A tananyag bárminemű felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik!

Kötelező olvasmányok

PIC18F14K50 mikrovezérlő adatlapja és a hibajegyzék (Errata)
PIC18F4550 mikrovezérlő adatlapja és a hibajegyzék (Errata)

MPLAB IDE User's Guide
MPASM/MPLINK User's Guide
MPLAB C18 C Compiler Getting Started
MPLAB C18 (v3.00) C Compiler User's Guide
MPLAB C18 Libraries Documentation

Ajánlott könyvek

1. Robert B. Reese: Microprocessors: From Assembly To C with the PIC18FXX2, Delmar Learning, 2006, ISBN 13: 9781584503781, ISBN 10: 1584503785
Kiegészítő anyagok: www.reesemicro.com
Letölthető előadásvázlatok: www.ece.msstate.edu/courses/ece3724/index_pic18.html

2. Han-Way Huang: PIC Microcontroller: An Introduction to Software & Hardvare Interfacing, Thomson/Delmar Learning, 2005, ISBN 10: 1-4018-3967
Letölthető mintafejezetek:
1. fejezet: Introduction to the PIC18 microcontroller
2. fejezet: PIC18 Assembly Language Programming
3. fejezet: PIC18 Development Tools

3. Kónya László és Kopják József: PIC Mikrovezérlők alkalmazástechnikája, PIC programozás C nyelven (harmadik, bővített kiadás), ChipCAD, 2009, ISBN 13: 9789632068251,  ISBN 10: 9632068254
Letölthető mintafejezetek:
Tartalomjegyzék
Mintafejezet I.
Mintafejezet II.