Foglalkozások 2023/2024-ban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Hobbielektronika csoport foglalkozásaira a Debreceni Megtestesülés Plébánia közösségi termébe szeptembertől júniusig, csütörtök délutánonként 17 órára. Ingyenes tanfolyamokat és ismeretterjesztő előadásokat kínálunk. Foglalkozásainkon írásvetítővel segített előadásokat tartunk, illetve egyszerű kapcsolásokat állítunk össze és próbálunk ki (hozott anyagból).

Jelentkezés, kapcsolattartás: levélben a hobbi @ cspista.hu címen. Az új jelentkezőktől az elérhetőségen (név, E-mail cím, telefonszám) kívül egy rövid bemutatkozást is kérek: életkor, érdeklődési terület, elektronikai és informatikai jártasság szintje, mit vár a Hobbielektronika körtől!

Cserny István

Amit az 2022/2023-as tanévben kínálunk:

Kezdőknek szóló tanfolyamunk az alábbi témaköröket tárgyalja:

  • Boole-algebra, logikai műveletek
  • Logikai függvények fogalma és ábrázolásmódja (logikai kifejezés, igazságtáblázat, logikai kapuk összekapcsolásával kialakított áramkör)
  • Kombinációs logikai hálózatok
  • Sorrendi logikai áramkörök

Kísérleteinkhez az alábbiakra lesz szükségünk:

Haladóknak szóló vegyes témakörű előadássorozat, többek között az alábbi támakörökből válogatva:
  • Mikrovezérlők programozása (Arduino, ESP32, STM32 stb.)
  • Programozás Python és microPython nyelven
  • Egyéni projektek bemutatása
  • A LabVIEW használata hobbiprojektekhez
  • Programozás ARM Mbed környezetben

2023. szeptember 14.

A digitális elektronika alapjai
1. Boole algebra, logikai függvények

Az előadáson a Boole-algebra tulajdonságai és alaptételei mellett a logikai függvény fogalmáról és ábrázolásmódjáról (igazságtáblázat, logikai kifejezés, logikai kapuk összekapcsolásával kialakított áramkör) lesz szó.

2023. szeptember 21.

Támcsu Péter: VS Code használata C és Python környezetben - 1. rész

Az előadásban megismerkedünk a Microsoft által fejlesztett nyílt forráskódú VS Code kódszerkesztővel. A szerkesztő rengeteg funkciójából a Python és C nyelvű fejlesztésekhez szükséges környezet kialakítását mutatjuk be.

2023. szeptember 28.

A digitális elektronika alapjai
2. Logikai kapuáramkörök - 1. rész

A logikai alapműveletekből újabb logikai műveleteket vezethetünk le (XOR, NAND, NOR, XNOR). Ezen kívül megvizsgáljuk a logikai műveletek elektronikus megvalósításának lehetőségeit és kiterjeszthetőségét (több-bemenetű kapu)

2023. október 5.

Támcsu Péter: VS Code használata C és Python környezetben - 2. rész

Az előadásban megismerkedünk a Microsoft által fejlesztett nyílt forráskódú VS Code kódszerkesztővel. A szerkesztő rengeteg funkciójából a Python és C nyelvű fejlesztésekhez szükséges környezet kialakítását mutatjuk be.

2023. október 12.

A digitális elektronika alapjai
2. Logikai kapuáramkörök - 2. rész

A logikai alapműveletekből újabb logikai műveleteket vezethetünk le (XOR, NAND, NOR, XNOR). Ezen kívül megvizsgáljuk a logikai műveletek elektronikus megvalósításának lehetőségeit és kiterjeszthetőségét (több-bemenetű kapu)

2023. október 19.

Microchip PIC mikrovezérlők

Megismerkedünk a 8 bites "mid-range" PIC mikrovezérlők felépítésével és kipróbáljuk a JAL programnyelvet. A kényelmes kódszerkesztéshez a JALedit vagy VS Code (JAL bővítménnyel) használatát ajánljuk. A hardvert és a programfutást a Simul IDE segítségével szimulaláhatjuk.

2023. október 26.

A digitális elektronika alapjai
4. Kombinációs logikai hálózatok - 1. rész

A logikai áramköröknek azon csoportjáról lesz szó, amelyek kimeneteinek állapota csupán a bemenetek pillanatnyi állapotának függvénye. Megismerkedünk a logikai elemzés és a logikai tervezés folyamatával.

2023. november 9.

A digitális elektronika alapjai
5. Kombinációs logikai hálózatok - 2. rész

Megismerkedunk a kettes számrendszerrel ás a logikai függvények kanonikus alakjával, egyenlőséget vizsgálunk és 4-bites összeadót tervezünk, melynek kapcsán megismerkedünk a gyors átvitelképzéssel is.

2023. november 16.

Pickit2, a sokoldalú segéd

Az előadásban bemutatkozik a PICkit2, a sokoldalú fejlesztőeszköz (programletöltés, nyomkövetés, I2C és SPI memória IC-k írása/olvasása), UART eszköz, Logikai teszter, Logikai analizátor)

2023. november 16.

Microchip PIC mikrovezérlők - 2. rész

Az előadásban áttekintjük a JAL programnyelv elemeit, majd néhány egyszerű példán keresztül megismerkedünk a szoftveres UART használatával PIC12F683 mikrovezérlőn

2023. november 23.

A digitális elektronika alapjai
6. Kombinációs logikai hálózatok - 3. rész

Megismerkedunk a negatív számok ábrázolásával, kivonó áramkört tervezünk, megismerkedünk a magnitúdó komparátorokkal, és a bináris dekóderekkel. Utóbbiak segítségével tetszóléeges logikai függvényeket is megvalósíthatunk

2023. november 30.

Microchip PIC mikrovezérlők - 3. rész

Az előadásban folytatjuk az ismerkedést a JAL programnyelv elemeivel, majd néhány egyszerű példán keresztül megismerkedünk a szoftveres SPI használatával a PIC12F683 mikrovezérlőn

2023. december 7.

A digitális elektronika alapjai
7. Kombinációs logikai hálózatok - 4. rész

Az előadásban a kódoló és dekódoló áramkörökkel, a multiplexerekkel és a demultiplexerekkel ismerkedünk meg. Bemutatjuk, hogy multiplexerrel hogyan valósíthatunk meg logikai függvényeket.

2023. január 11.

Microchip PIC mikrovezérlők - 4. rész

Az előadásban érintett témák: I2C kommunikáció szoftveres emulációval, TM1367 7-szegmens LED kijelző vezérlése, hőmérés átlagolással

2024. január 18.

A digitális elektronika alapjai
8. Sorrendi logikai áramkörök - 1. rész

A sorrendi logikai áramkörök tárolóelemeket is tartalmaznak, kimeneteik állapota emiatt a bemenetek korábbi állapotainak sorrendjétől függ. Az előadásban a sorrendi hálózatok építőköveivel, a bistabil billenőkörökkel ismerkedünk meg (S-R tároló, D-tároló).

2023. január 25.

Orosz Péter: Különleges rezgéskeltők

A rubídiumoszcillátor az atomórák családjának legolcsóbb tagja, frekvenciája: 6 834 682 608 Hz. Az ittrium-vas-gránát, vagy YIG egy szigetelő ferrimágneses anyag, amit mágnesesen hangolható szűrőként  és rezonátorként használnak a mikrohullámú frekvenciáknál.

2024. február 1.

A digitális elektronika alapjai
9. Sorrendi logikai áramkörök - 2. rész

Az előző és a mostani előadásban a sorrendi hálózatok építőköveivel, a flip-flop billenőkörökkel ismerkedünk meg (S-R tároló, D-tároló, J-K tároló, T-tároló, két inverterből kialakított tároló).

2023. február 8.

Orosz Péter: A Monte Carlo módszer alkalmazása LabView környezetben

A Monte Carlo sztochasztikus szimulációs módszerben álvéletlen számokkal helyettesítjük a kísérletben szereplő valószínűségi változókat. Az eredmény meghatározása átlagolással, a hiba meghatározása pedig a szórás kiszámításával történik.

2023. február 8.

Cserny István: A BBC micro:bit v2 kártya bemutatása és programozása

A BBC micro:bit egy oktatási célra kialakított mikrovezérlő kártya, a Makecode online felületén a blokkos programozás és szimuláció gyerekjáték. Gimnazistáknak pedig a szintén online MicroPython programozói és szimulációs felület ajánlható

2024. február 15.

A digitális elektronika alapjai
10. Sorrendi logikai áramkörök - 3. rész

Az előző két előadásban megismerkedtünk a sorrendi hálózatok építőköveivel. Most ezekből bináris számlálókat készítünk, amelyek az órajel periódusok, vagy külső eseményből származó impulzusok leszámlálására használhatók.

2023. február 22.

Horváth Lajos: Redőnyvezérlés Arduino-val

A csőmotoros, végálláskapcsolóval is ellátott redőnyök intelligens vezérlésre mutatunk be egy megoldást, amelyben a vezérlést egy Arduino Pro Mini végzi, melyhez két SSR és egy ACS712 árammérő szenzor kapcsolódik.

2024. február 29.

A digitális elektronika alapjai
11. Sorrendi logikai áramkörök - 4. rész

Az előző előadásban megismerkedtünk az aszinkron bináris számlálóval, most pedig a bináris és a Johnson szinkron számlálókkal ismerkedünk meg.

2023. március 7.

A TM1638 LED&KEY kártya használata

A TM1638 vezérlőjű LED&KEY kártya 8 számjegyű hétszegmenses kijelzőt, 8 db LED-et és 8 db nyomógombot kezel. A kártya használatát Arduino, illetve Micro:bit microPython programokkal mutatjuk be

2024. március 14.

A digitális elektronika alapjai
12. Sorrendi logikai áramkörök - 5. rész

Megismerkedünk a 4026 típusjelű számlálóval és dekóderrel, s egyúttal a hétszegmenses LED számkijelzőkkel is. Mutatok egy logikai tervet dobókocka számlálóra, s kipróbáljuk a 4060 típusú oszcillátort és frekvenciaosztót.