Foglalkozások 2022/2023-ban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Hobbielektronika csoport foglalkozásaira a Debreceni Megtestesülés Plébánia közösségi termébe szeptembertől júniusig, csütörtök délutánonként 17 órára!

Ingyenes tanfolyamokat és ismeretterjesztő előadásokat kínálunk. Foglalkozásainkon írásvetítővel segített előadásokat tartunk, illetve egyszerű kapcsolásokat állítunk össze és próbálunk ki (hozott anyagból).

Jelentkezés, kapcsolattartás: levélben a hobbi @ cspista.hu címen. Az új jelentkezőktől az elérhetőségen (név, E-mail cím, telefonszám) kívül egy rövid bemutatkozást is kérek: életkor, érdeklődési terület, elektronikai és informatikai jártasság szintje, mit vár a Hobbielektronika körtől!

Cserny István

Mit kínálunk a 2022/2023-as tanévben?

1. Bevezetés az elektronikába (kezdőknek)

  • Alapfogalmak és egyszerű összefüggések (Ohm törvény, soros/párhuzamos kapcsolás, Kirchoff törvények)
  • Egyszerű áramkörök építése és kipróbálása (ellenállások, nyomógombok, kapcsolók, LED-ek, PNP, NPN és FET tranzisztorok felhasználásával, dugaszolós próbapanelon)
  • Billenőáramkörök (astabil, bistabil, monostabil áramkörök) ismertetése és kipróbálása
  • Egyszerű tápáramkörök (feszültségstabilizátor, áramgenerátor) működésének ismertetése
  • Logikai kapuáramkörök (ÉS, VAGY, NEM, stb.) ismertetése, egyszerű logikai áramkörök

2. Vegyes témakörű előadások (haladóknak):

  • Mikrovezérlők programozása (Arduino, ESP32, STM32 stb.)
  • Programozás Python és microPython nyelven
  • Egyéni projektek bemutatása
  • LabVIEW tanfolyam
  • ARM Mbed tanfolyam

2022. szeptember 8.

Mbed OS és a felhőalapú Keil Studio - 1. rész

Az előadásban röviden áttekintjük a Keil Studio fejlesztői környezet használatba vételének feltételeit, lehetőségeit és néhány egyszerű projekten keresztül megismerkedünk a használatával.

2021. szeptember 15.

Bevezetés az elektronikába

Az első előadás témája: elektromos alapjelenségek, elektromos töltés, vezetők és szigetelők, elektromos áram, elektromos feszültség, ellenállás, mértékegységek és mérőeszközök

2022. szeptember 22.

Mbed OS és a felhőalapú Keil Studio - 2. rész

Az előadásban a projektek konfigurálásáról, periféria csatornák (pl. USB, SD) engedélyezéséről valamint projektek és könyvtárak importálásáról ill. közzétételéről lesz szó.

2021. szeptember 29.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: Ohm törvény, soros és párhuzamos hapcsolások, ellenállások, egyenáram és egyenfeszültség mérése

2022. október 6.

A pywinusb Python bővítmény használata

A korábbi előadásokban már bemutattuk, hogy mbed környezetben hogyan készíthetünk USB HID eszközt a NUCLEO-F446RE kártyából. Most Python nyelvű scriptek és a pywinusb bővítmény segítségével a PC oldalról kommunikálunk a HID eszközzel.

2021. október 13.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: Feszültségosztók, feszültség- és áramm mérése, kapcsolók, alternatív kapcsolók, LED munkapont beállítása, egyszerű logikai alapkapcsolások (kapcsolóval).

2022. október 20.

Python grafikus bővítmények használata - 1. rész

Python alkalmazásoknál szükség lehet diagramok megjelenítésére, médiafájlok kezelésre, vagy GUI kezelőfelület kialakítására, amihez kiegészítő könyvtárak kellenek. Ezekről lesz szó.

2021. október 27.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: RGB LED-ek, közös katódú, illetve anódú LED-ek bekötése,nyomógombok, hibakeresés dugaszolós próbapanelon.

2021. november 10.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: A bipoláris tranzisztorok működése. A tranzisztor, mint kapcsoló. A földelt emitteres kapcsolás. Áramkörök szimulációja.

2021. november 24.

Bevezetés az elektronikába

Tranziens jelenségek, egyszerű tranzisztoros kapcsolások (késleltetett kikapcsolás, alkonyatkapcsoló fényérzékeny ellenállással)

2022. december 1.

CircuitPython multitasking, az MCP23017 használata

Téma: Kooperatív többfeladatos programok írása az asyncio könyvtár használatával. Az MCP23017 perifériabővítő bemutatása.