Foglalkozások 2022/2023-ban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Hobbielektronika csoport foglalkozásaira a Debreceni Megtestesülés Plébánia közösségi termébe szeptembertől júniusig, csütörtök délutánonként 17 órára!

Ingyenes tanfolyamokat és ismeretterjesztő előadásokat kínálunk. Foglalkozásainkon írásvetítővel segített előadásokat tartunk, illetve egyszerű kapcsolásokat állítunk össze és próbálunk ki (hozott anyagból).

Jelentkezés, kapcsolattartás: levélben a hobbi @ cspista.hu címen. Az új jelentkezőktől az elérhetőségen (név, E-mail cím, telefonszám) kívül egy rövid bemutatkozást is kérek: életkor, érdeklődési terület, elektronikai és informatikai jártasság szintje, mit vár a Hobbielektronika körtől!

Cserny István

Mit kínálunk a 2022/2023-as tanévben?

1. Bevezetés az elektronikába (kezdőknek)

  • Alapfogalmak és egyszerű összefüggések (Ohm törvény, soros/párhuzamos kapcsolás, Kirchoff törvények)
  • Egyszerű áramkörök építése és kipróbálása (ellenállások, nyomógombok, kapcsolók, LED-ek, PNP, NPN és FET tranzisztorok felhasználásával, dugaszolós próbapanelon)
  • Billenőáramkörök (astabil, bistabil, monostabil áramkörök) ismertetése és kipróbálása
  • Egyszerű tápáramkörök (feszültségstabilizátor, áramgenerátor) működésének ismertetése
  • Logikai kapuáramkörök (ÉS, VAGY, NEM, stb.) ismertetése, egyszerű logikai áramkörök

2. Vegyes témakörű előadások (haladóknak):

  • Mikrovezérlők programozása (Arduino, ESP32, STM32 stb.)
  • Programozás Python és microPython nyelven
  • Egyéni projektek bemutatása
  • LabVIEW tanfolyam
  • ARM Mbed tanfolyam

2022. szeptember 8.

Mbed OS és a felhőalapú Keil Studio - 1. rész

Az előadásban röviden áttekintjük a Keil Studio fejlesztői környezet használatba vételének feltételeit, lehetőségeit és néhány egyszerű projekten keresztül megismerkedünk a használatával.

2021. szeptember 15.

Bevezetés az elektronikába

Az első előadás témája: elektromos alapjelenségek, elektromos töltés, vezetők és szigetelők, elektromos áram, elektromos feszültség, ellenállás, mértékegységek és mérőeszközök

2022. szeptember 22.

Mbed OS és a felhőalapú Keil Studio - 2. rész

Az előadásban a projektek konfigurálásáról, periféria csatornák (pl. USB, SD) engedélyezéséről valamint projektek és könyvtárak importálásáról ill. közzétételéről lesz szó.

2021. szeptember 29.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: Ohm törvény, soros és párhuzamos hapcsolások, ellenállások, egyenáram és egyenfeszültség mérése

2022. október 6.

A pywinusb Python bővítmény használata

A korábbi előadásokban már bemutattuk, hogy mbed környezetben hogyan készíthetünk USB HID eszközt a NUCLEO-F446RE kártyából. Most Python nyelvű scriptek és a pywinusb bővítmény segítségével a PC oldalról kommunikálunk a HID eszközzel.

2021. október 13.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: Feszültségosztók, feszültség- és áramm mérése, kapcsolók, alternatív kapcsolók, LED munkapont beállítása, egyszerű logikai alapkapcsolások (kapcsolóval).

2022. október 20.

Python grafikus bővítmények használata - 1. rész

Python alkalmazásoknál szükség lehet diagramok megjelenítésére, médiafájlok kezelésre, vagy GUI kezelőfelület kialakítására, amihez kiegészítő könyvtárak kellenek. Ezekről lesz szó.

2021. október 27.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: RGB LED-ek, közös katódú, illetve anódú LED-ek bekötése,nyomógombok, hibakeresés dugaszolós próbapanelon.

2021. november 10.

Bevezetés az elektronikába

Az előadás témája: A bipoláris tranzisztorok működése. A tranzisztor, mint kapcsoló. A földelt emitteres kapcsolás. Áramkörök szimulációja.

2021. november 24.

Bevezetés az elektronikába

Tranziens jelenségek, egyszerű tranzisztoros kapcsolások (késleltetett kikapcsolás, alkonyatkapcsoló fényérzékeny ellenállással)

2022. december 1.

CircuitPython multitasking, az MCP23017 használata

Téma: Kooperatív többfeladatos programok írása az asyncio könyvtár használatával. Az MCP23017 perifériabővítő bemutatása.

2021. december 8.

Bevezetés az elektronikába

Tranzisztoros billenőkörök: bistabil és astabil multivibrátorok, "lélegző" LED, kétledes villogó, hangkeltés piezoelektromos berregővel

2022. december 15.

Az MCP23017 perifériabővítő használata - 2. rész

Folytatjuk az MCP23017 perifériabővítő bemutatását és egy kalkulátort építünk, 4x4 billentyűzettel és LCD kijelzéssel

2023. január 5.

Bevezetés az elektronikába

A december 8-i előadás anyagát folytatjuk (az előadásvázlat ugyanaz): astabil multivibrátor, két LED-es villogó, hangkeltés piezoelektromos csipogóval.

2023. január 12.

Kiegészítő LCD kijelző a számítógéphez

Az STM32F411CE blackpill kártyával egy LCD kijelzőre kiírjuk a PC-ről küldött üzeneteket. PC oldalon Python webkliens programokat készítünk.

2023. január 19.

Bevezetés az elektronikába

Fényvisszaverődésen alapuló közelségérzékelőkkel ismerkedünk meg, melyek közül az infravörös tartományban működő TCRT5000 szenzorral foglalkozunk részletesebben

2023. január 26.

Hangkeltés és hanglejátszás (audiopwmio)

A PWM alapú hangeltés elvével és lehetőségeivel ismerkedünk, wav illetve mp3 fájlokat játszunk le CircuitPythonban. Sajnos, az audiopwmio konyvtár implementációja STM32-höz gyatra minőségű.

2023. február 2.

Bevezetés az elektronikába

Ezen a foglalkozáson is optikai érzékelőkkel kísérletezünk (az infravörös, illetve a látható fény tartományban) és megismerkedünk a HC-SR501 mozgásérzékelővel.

2023. február 9.

Hangkeltés és hanglejátszás Mbed OS-ben

A NUCLEO-F446RE kártya DAC és PWM kimenetekkel is rendelkezik, így közvetlenől összehasonlíthatjuk a kétféle eszközzel végzett hangkeltést és a hanglejátszást. A kártyát Mbed környezetben programozzuk.

2023. február 16.

Bevezetés az elektronikába

Ezen a foglalkozáson a tranzisztor erősítőként történő alkalmazásával ismerkedünk, foglalkozunk a munkapont beállításával. Érdekességként a LED-et fotodiódaként is kipróbáljuk.

2023. február 23.

LabVIEW + LINX + Arduino - 1. rész

Megismerkedünk a LabVIEW grafikus programozási környezet közösségi kiadásával, melynek segítségével vezérelhetjük az Arduino kártyát és adatgyűjtésre is használhatjuk.

2023. március 2.

Bevezetés az elektronikába

Ezen a foglalkozáson a térvezérlésű tranzisztorok felépítésével, működésével és feszültségvezérelt kapcsolóként történő alkalmazásával ismerkedünk meg.

2023. március 9.

LabVIEW + LINX + Arduino - 2. rész

Hőmérés termisztorral, PWM vezérlés, ultrahangos távolságmérés, subVI modulok létrehozása, elmentése, importálása, programelágazások, szöveges utasításblokk használata

2023. március 16.

Bevezetés az elektronikába

Ezen a foglalkozáson néhány különleges tranzisztoros kapcsolással ismerkedünk meg: Schmitt-trigger, differenciál erősítő, áramtükör.

2023. március 23.

LabVIEW + LINX + Arduino - 3. rész

Az érintett témák: az Arduino LINX firmware újrafordítása és az UART adatsebesség megnövelése, az XY Graph modul használata, ismerkedés Express VI modulokkal és egy oszcilloszkóp kezdemény bemutatása

2023. március 30.

Bevezetés az elektronikába

Műveleti erősítők felépítése, invertáló és neminvertáló erősítők, relaxációs oszcillátor, feszültség komparátor és Scmitt-trigger.

2023. április 13.

Bevezetés az elektronikába

Az LM324 műveleti erősítő bemutatása, differenciáló és integráló áramkör, háromszögjel és szinuszjel oszcillátorok, vonalkövető robot.

2023. április 20.

LabVIEW + LINX + Arduino - 4. rész

Az érintett témák: Express VI modulok használata, statisztika, Fourier transzformáció, optimalizálás, downhill simplex módszer, függvényillesztés legkisebb négyzetek módszerével

2023. április 27.

Bevezetés az elektronikába

Néhány további kapcsolás műveleti erősítőkkel: mikrofon előerősítő, négy LED-es szintjelző, függvénygenerátor LM324 IC-vel.

2023. május 4.

LabVIEW + LINX + Arduino - 5. rész

A 'Scan from string' modul használata, egyszerű fájlbeolvasás, hőmérés DS18B20 hőmérőkkel, az LTC2400 24-bites ADC használata, mérési adatok statisztikai vizsgálata

2023. május 11.

Bevezetés az elektronikába

Az NE555-ös IC egy széleskörúen használható időzítő integrált áramkör, ennek felépítésével, működésével és egyszerű felhasználásaival ismerkedünk meg.

2023. május 18.

LabVIEW + LINX + Arduino - 6. rész

I2C eszközök kezelése LabView + LINX + Arduino környzetben, egyszerű mintapéldák a BME280 barometrikus szenzor és az MPU6050 inerciális szenzor kiolvasásása

2023. május 25.

Bevezetés az elektronikába

Egyszerű áramkörök az NE555 IC alkalmazásával: Astabil multivibrátor, LED fényerejének szabályozása impulzusszélesség modulációval (PWM), közlekedési lámpa vezérlése

2023. június 1.

LabVIEW + LINX + Arduino - 7. rész

Lokális változók, eseménykezelés, JSON szövegek kezelése, HTTP/HTTPS kliens egyszerű lekéséréssel, tabbed fornt panel, OpenweatherMap adatlekérés

2023. június 8.

Bevezetés az elektronikába

A jövő évi tervek és lehetőségek megbeszélése